Service

Vi kan erbjuda service på alla lätta fordon, lastbilar och släpvagnar.

Hos oss behåller du garatin

Själklar är vår stämpel i serviceboken lika mycket värd som märkesverkstadens.
Så eventuella garantier på ditt fordon påverkas inte av detta.